Rozliczenia bezgotówkowe – AKREDYTYWA

2018-07-18 09:51

Akredytywa – jedna z dostępnych form rozliczeń bezgotówkowych spośród tych, które są dostępne w Polsce. Jest wykorzystywana w przypadku zarówno rozliczeń krajowych, jak i zagranicznych, aczkolwiek korzystanie z niej najczęściej ma miejsce w przypadku transakcji zagrożonych ryzykiem.

Jest to nic innego, jak pisemne zobowiązanie banku, którego Klientem jest kupujący do wypłacenia sprzedającemu kwoty pieniężnej w określonej wysokości, jak również w określonym terminie oraz zgodnie z pozostałymi warunkami zawartymi w umowie.

Jako strony umowy, rozróżniamy:
- zleceniodawca akredytywy, którym jest kupujący,
- beneficjent akredytywy, którym jest sprzedający,
- bank zleceniodawcy, który otwiera akredytywę,
- bank beneficjenta, który informuje beneficjenta o otwarciu akredytywy.

Akredytywa dzieli się:
- ze względu na charakter zobowiązania banku kupującego (odwołalna, nieodwołalna, gotówkowa, dyskontowa, akceptacyjna, gwarancyjna),
- ze względu na role banku sprzedającego (potwierdzona, awizowana, negocjacyjna),
- ze względu na uprawnienia sprzedającego (przenośna, nieprzenośna),
- ze względu na kwestie techniczno-finansowe (pokryte z dołu, pokryte z góry, rembursowa),
- akredytywy specjalne (odnawialna, zabezpieczająca, zaliczkowa, back-to-pack, list kredytowy).

Sprawdź również - KREDYT, A POŻYCZKA!