Kredyt a pożyczka

2018-05-18 10:02

Kredyt i pożyczka często używane są zamiennie, jednak w praktyce nie mają takiego samego znaczenia. Pożyczki są mniej sformalizowane, natomiast kredyty podlegają ścisłym regulacjom. Warto wiedzieć czym różni się kredyt od pożyczki.

 

Kredyty:

- udzielanie kredytów regulowane jest Prawem bankowym,

- kredytów udzielają tylko banki,

- podmiotami umowy kredytu jest kredytodawca czyli bank oraz kredytobiorca,

- umowa kredytu oznacza zobowiązanie banku do oddania do dyspozycji kredytobiorcy odpowiedniej sumy pieniężnej,

- kredyt udzielany jest na konkretny cel,

- przedmiotem kredytu może być tylko suma pieniędzy,

- kredyt jest zawsze odpłatny,

- umowa kredytu podlega zabezpieczeniu.

 

Pożyczki:

- mogą być udzielane przez osoby fizyczne lub przez osoby prawne,

- podmiotami umowy pożyczki są pożyczkodawca oraz pożyczkobiorca,

- pożyczka nie jest udzielana na określony cel,

- pożyczka nie musi być odpłatna,

- umowa pożyczki nie musi być w formie pisemnej, jeżeli wartość pożyczki nie przekracza kwoty 500 zł,

- pożyczki nie są regulowane przez prawo bankowe.