Kredyt a pożyczka

2018-05-18 10:02

Kredyt i pożyczka często używane są zamiennie, jednak w praktyce nie mają takiego samego znaczenia. Pożyczki są mniej sformalizowane, natomiast kredyty podlegają ścisłym regulacjom. Warto wiedzieć czym różni się kredyt od pożyczki.

Kredyty:
- udzielanie kredytów regulowane jest Prawem bankowym,
- kredytów udzielają tylko banki,
- podmiotami umowy kredytu jest kredytodawca czyli bank oraz kredytobiorca,
- umowa kredytu oznacza zobowiązanie banku do oddania do dyspozycji kredytobiorcy odpowiedniej sumy pieniężnej,
- kredyt udzielany jest na konkretny cel,
- przedmiotem kredytu może być tylko suma pieniędzy,
- kredyt jest zawsze odpłatny,
- umowa kredytu podlega zabezpieczeniu.

Pożyczki:
- mogą być udzielane przez osoby fizyczne lub przez osoby prawne,
- podmiotami umowy pożyczki są pożyczkodawca oraz pożyczkobiorca,
- pożyczka nie jest udzielana na określony cel,
- pożyczka nie musi być odpłatna,
- umowa pożyczki nie musi być w formie pisemnej, jeżeli wartość pożyczki nie przekracza kwoty 500 zł,
- pożyczki nie są regulowane przez prawo bankowe.