Usługi prawne

2018-08-01 08:47
Każdy właściciel marzy o tym, aby jego firma generowała duże przychody przy niskich kosztach. Co zrobić, aby bezpiecznie zoptymalizować koszty prowadzonej firmy? Ostatnio coraz popularniejszą opcją staje się WIRTUALNE BIURO, które pozwala zarządzać firmą na wysokim poziomie. Właściciel otrzymuje...
2018-07-18 09:51
Akredytywa – jedna z dostępnych form rozliczeń bezgotówkowych spośród tych, które są dostępne w Polsce. Jest wykorzystywana w przypadku zarówno rozliczeń krajowych, jak i zagranicznych, aczkolwiek korzystanie z niej najczęściej ma miejsce w przypadku transakcji zagrożonych ryzykiem. Jest to nic...
2018-06-20 10:38
Od pewnego czasu zakładanie własnej działalności gospodarczej nie wymaga wypełniania setki formularzy i odwiedzania kilku urzędów - można to wszystko zrobić w zaciszu własnego domu, zaledwie w kilka minut, o każdej porze dnia. Żeby założyć własną firmę musimy najpierw zdefiniować jaka forma prawna...
2018-05-18 10:02
Kredyt i pożyczka często używane są zamiennie, jednak w praktyce nie mają takiego samego znaczenia. Pożyczki są mniej sformalizowane, natomiast kredyty podlegają ścisłym regulacjom. Warto wiedzieć czym różni się kredyt od pożyczki. Kredyty: - udzielanie kredytów regulowane jest Prawem bankowym, -...
2018-05-04 11:48
Prawo mówi o tym, że niezłożenie PIT-u w odpowiednim terminie wiąże się z grzywną w wysokości 1/10 minimalnego wynagrodzenia do jego dwudziestokrotności. Jak uchronić się od kary finansowej? Bardzo ważne jest złożenie deklaracji podatkowej na czas. Zdarza się, że ogrom obowiązków sprawia, że minął...
2018-04-20 08:37
Umowa zlecenie to jedna z popularnych form zatrudnienia. Regulowana jest ona przez Kodeks cywilny, a jej przedmiotem najczęściej jest określona usługa. Nie ma prawnie określonej formy zawierania tej umowy jednak warto zawrzeć ją na piśmie i określić: - strony umowy, - datę rozpoczęcia, - datę...
2018-04-06 08:33
Umowa o dzieło to jedna z form zatrudnienia, regulowana jest przez Kodeks cywilny. Umowa zlecenie nazywana jest często umową rezultatu, gdyż jej przedmiotem muszą być czynności, które dają określony rezultat.   Umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy przyjmującym zlecenie, który zobowiązuje...
2018-03-23 09:37
W Kodeksie Karnym Skarbowym zostało określone, iż sprawca czynu zabronionego, który w odpowiednim czasie zawiadomi o tym fakcie organ powołany do ścigania, ujawniając wówczas okoliczności oraz osoby trzecie uczestniczące w owym czynie nie podlega karze za przestępstwo skarbowe. Wówczas zastosowanie...
2018-03-09 10:40
Przedsiębiorca ponosząc wydatki związane z wyposażeniem może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich oddania do używania. Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wyposażenie to rzeczowe...
2018-02-23 11:46
Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest rozliczanie się z podatku oraz składanie deklaracji do urzędu skarbowego. Zdarza się, że przedsiębiorca z różnych powodów spóźnia się ze złożeniem obowiązkowej deklaracji lub popełnia błąd w dokumencie. W tej sytuacji może skorzystać z instytucji czynnego...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>