Blog

2018-04-20 08:37
Umowa zlecenie to jedna z popularnych form zatrudnienia. Regulowana jest ona przez Kodeks cywilny, a jej przedmiotem najczęściej jest określona usługa. Nie ma prawnie określonej formy zawierania tej umowy jednak warto zawrzeć ją na piśmie i określić: - strony umowy, - datę rozpoczęcia, - datę...
2018-04-06 08:33
Umowa o dzieło to jedna z form zatrudnienia, regulowana jest przez Kodeks cywilny. Umowa zlecenie nazywana jest często umową rezultatu, gdyż jej przedmiotem muszą być czynności, które dają określony rezultat. Umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy przyjmującym zlecenie, który zobowiązuje się do...
2018-03-23 09:37
W Kodeksie Karnym Skarbowym zostało określone, iż sprawca czynu zabronionego, który w odpowiednim czasie zawiadomi o tym fakcie organ powołany do ścigania, ujawniając wówczas okoliczności oraz osoby trzecie uczestniczące w owym czynie nie podlega karze za przestępstwo skarbowe. Wówczas zastosowanie...
2018-03-09 10:40
Przedsiębiorca ponosząc wydatki związane z wyposażeniem może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich oddania do używania. Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wyposażenie to rzeczowe...
2018-02-23 11:46
Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest rozliczanie się z podatku oraz składanie deklaracji do urzędu skarbowego. Zdarza się, że przedsiębiorca z różnych powodów spóźnia się ze złożeniem obowiązkowej deklaracji lub popełnia błąd w dokumencie. W tej sytuacji może skorzystać z instytucji czynnego...
2018-02-09 12:13
Pracodawca od 1 stycznia 2019 roku będzie mógł przechowywać dokumenty pracownicze przez okres 10 lat, a nie tak jak do tej pory przez 50 lat. Ustawa wprowadzająca te i inne zmiany została podpisana przez prezydenta. Kolejną bardzo istotną zmianą jest to, że przedsiębiorca będzie mógł przechowywać...
2018-01-26 10:06
Pracownikiem pracującym w nocy jest osoba, której rozkład czasu pracy w każdej dobie obejmuje minimum 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego minimum ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Szczegółowe przepisy dotyczące pracy w porze nocnej zawarte są w Kodeksie pracy....
2018-01-23 12:48
Księgowość może być prowadzona w dwóch formach:   Uproszczona księgowość. Pełna księgowość. W tym wpisie wytłumaczę istotę uproszczonej księgowości. Uproszczona księgowość przeznaczona jest głównie dla małych firm, w których roczny przychód nie przekroczył 2 000 000 EURO, w przeliczeniu na...
2018-01-12 07:46
Przepisy o swobodzie gospodarczej jasno określają, że przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na maksymalnie 24 miesiące.    Osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczają się na następujących formularzach: 1. PIT-36 - zasady ogólne, 2. PIT-36L -...
2017-12-29 09:35
KONIECZNIE ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ GŁÓWNĄ !   Zdolność kredytowa jest zdolnością danej jednostki do spłaty kredytu łącznie z odsetkami z nim związanymi oraz wszystkimi innymi opłatami. Od jej oceny zależy czy osoba otrzyma kredyt, czy też nie. Im wyższa ocena tym lepiej. Należy podkreślić,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>