Usługi prawne

2018-09-28 09:19
W lipcu 2018 roku skrócony został termin przedawniania roszczeń. Od tego czasu wynosi on 6 lat, a nie 10 lat, jak było wcześniej.  Co jednak oznacza to dla przedsiębiorców? Przede wszystkim ma to zmotywować wierzycieli do szybkich działań mających na celu wyegzekwowania...
2018-09-13 10:09
Ryczałt ewidencjonowany jako jedna z form opodatkowania przedsiębiorstw jest często wybierana przez przedsiębiorców. Jednak nie każdy może z niej skorzystać, jak również nie każdemu będzie się to rozwiązanie kalkulowało. Główną cechą ryczałtu jest fakt, iż podatek jest płacony od wysokości...
2018-08-30 11:12
Karta podatkowa jest specyficzną formą opodatkowania. Przedsiębiorca zawsze dokonuje stałej opłaty niezależnie od osiąganych przychodów. Kartą podatkowa można rozliczać się, jeśli prowadzimy jedną z określonych rodzajów działalności: - usługową i wytwórczo - usługowa, - usługową w zakresie...
2018-08-01 08:47
Każdy właściciel marzy o tym, aby jego firma generowała duże przychody przy niskich kosztach. Co zrobić, aby bezpiecznie zoptymalizować koszty prowadzonej firmy? Ostatnio coraz popularniejszą opcją staje się WIRTUALNE BIURO, które pozwala zarządzać firmą na wysokim poziomie. Właściciel otrzymuje...
2018-07-18 09:51
Akredytywa – jedna z dostępnych form rozliczeń bezgotówkowych spośród tych, które są dostępne w Polsce. Jest wykorzystywana w przypadku zarówno rozliczeń krajowych, jak i zagranicznych, aczkolwiek korzystanie z niej najczęściej ma miejsce w przypadku transakcji zagrożonych ryzykiem. Jest to nic...
2018-06-20 10:38
Od pewnego czasu zakładanie własnej działalności gospodarczej nie wymaga wypełniania setki formularzy i odwiedzania kilku urzędów - można to wszystko zrobić w zaciszu własnego domu, zaledwie w kilka minut, o każdej porze dnia. Żeby założyć własną firmę musimy najpierw zdefiniować jaka forma prawna...
2018-05-18 10:02
Kredyt i pożyczka często używane są zamiennie, jednak w praktyce nie mają takiego samego znaczenia. Pożyczki są mniej sformalizowane, natomiast kredyty podlegają ścisłym regulacjom. Warto wiedzieć czym różni się kredyt od pożyczki. Kredyty: - udzielanie kredytów regulowane jest Prawem bankowym, -...
2018-05-04 11:48
Prawo mówi o tym, że niezłożenie PIT-u w odpowiednim terminie wiąże się z grzywną w wysokości 1/10 minimalnego wynagrodzenia do jego dwudziestokrotności. Jak uchronić się od kary finansowej? Bardzo ważne jest złożenie deklaracji podatkowej na czas. Zdarza się, że ogrom obowiązków sprawia, że minął...
2018-04-20 08:37
Umowa zlecenie to jedna z popularnych form zatrudnienia. Regulowana jest ona przez Kodeks cywilny, a jej przedmiotem najczęściej jest określona usługa. Nie ma prawnie określonej formy zawierania tej umowy jednak warto zawrzeć ją na piśmie i określić: - strony umowy, - datę rozpoczęcia, - datę...
2018-04-06 08:33
Umowa o dzieło to jedna z form zatrudnienia, regulowana jest przez Kodeks cywilny. Umowa zlecenie nazywana jest często umową rezultatu, gdyż jej przedmiotem muszą być czynności, które dają określony rezultat.   Umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy przyjmującym zlecenie, który zobowiązuje...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>