Usługi prawne

2018-05-18 10:02
Kredyt i pożyczka często używane są zamiennie, jednak w praktyce nie mają takiego samego znaczenia. Pożyczki są mniej sformalizowane, natomiast kredyty podlegają ścisłym regulacjom. Warto wiedzieć czym różni się kredyt od pożyczki.   Kredyty: - udzielanie kredytów regulowane jest Prawem...
2018-05-04 11:48
Prawo mówi o tym, że niezłożenie PIT-u w odpowiednim terminie wiąże się z grzywną w wysokości 1/10 minimalnego wynagrodzenia do jego dwudziestokrotności. Jak uchronić się od kary finansowej?   Bardzo ważne jest złożenie deklaracji podatkowej na czas. Zdarza się, że ogrom obowiązków sprawia, że...
2018-04-20 08:37
Umowa zlecenie to jedna z popularnych form zatrudnienia. Regulowana jest ona przez Kodeks cywilny, a jej przedmiotem najczęściej jest określona usługa. Nie ma prawnie określonej formy zawierania tej umowy jednak warto zawrzeć ją na piśmie i określić: - strony umowy, - datę rozpoczęcia, - datę...
2018-04-06 08:33
Umowa o dzieło to jedna z form zatrudnienia, regulowana jest przez Kodeks cywilny. Umowa zlecenie nazywana jest często umową rezultatu, gdyż jej przedmiotem muszą być czynności, które dają określony rezultat.   Umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy przyjmującym zlecenie, który zobowiązuje...
2018-03-23 09:37
W Kodeksie Karnym Skarbowym zostało określone, iż sprawca czynu zabronionego, który w odpowiednim czasie zawiadomi o tym fakcie organ powołany do ścigania, ujawniając wówczas okoliczności oraz osoby trzecie uczestniczące w owym czynie nie podlega karze za przestępstwo skarbowe. Wówczas zastosowanie...
2018-03-09 10:40
Przedsiębiorca ponosząc wydatki związane z wyposażeniem może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich oddania do używania. Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wyposażenie to rzeczowe...
2018-02-23 11:46
Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest rozliczanie się z podatku oraz składanie deklaracji do urzędu skarbowego. Zdarza się, że przedsiębiorca z różnych powodów spóźnia się ze złożeniem obowiązkowej deklaracji lub popełnia błąd w dokumencie. W tej sytuacji może skorzystać z instytucji czynnego...
2018-02-09 12:13
Pracodawca od 1 stycznia 2019 roku będzie mógł przechowywać dokumenty pracownicze przez okres 10 lat, a nie tak jak do tej pory przez 50 lat. Ustawa wprowadzająca te i inne zmiany została podpisana przez prezydenta. Kolejną bardzo istotną zmianą jest to, że przedsiębiorca będzie mógł przechowywać...
2018-01-26 10:06
Pracownikiem pracującym w nocy jest osoba, której rozkład czasu pracy w każdej dobie obejmuje minimum 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego minimum ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną. Szczegółowe przepisy dotyczące pracy w porze nocnej zawarte są w Kodeksie pracy....
2018-01-23 12:48
Księgowość może być prowadzona w dwóch formach:   Uproszczona księgowość. Pełna księgowość. W tym wpisie wytłumaczę istotę uproszczonej księgowości. Uproszczona księgowość przeznaczona jest głównie dla małych firm, w których roczny przychód nie przekroczył 2 000 000 EURO, w przeliczeniu na...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>