Księgowość uproszczona


Druga forma księgowania operacji gospodarczych odbywa się za pomocą KPiR (Księgi Przychodów i Rozchodów). Z tej formy korzystać mogą wszystkie spółki (z wyjątkiem spółek kapitałowych), jeżeli przychód za poprzedni rok podatkowy nie przekroczył równowartości 2 000 000 Euro, w przeliczeniu na złotówki. 

 

Księgowanie w przypadku KPiR odbywa się w formie jednostronnego zapisu na kontach rozchodu i przychodu. Ważne jest, aby zapisywać wszystkie operacje gospodarcze przepływające przez nasze przedsiębiorstwo, bez względu na wielkość przychodu. 

 

Głównie przedsiębiorcy, jeżeli mają możliwość, decydują się na uproszczoną księgowość. Z jasnych powodów - łatwiejsze prowadzenie.