Zalety i wady formy tabelarycznej

2016-11-02 14:25

Czym jest księgowość...? Księgowość jest podstawowym składnikiem rachunkowości. Stanowi część rejestracyjną rachunkowości. 

 

Ze względu na sposób zapisu w księgach rachunkowych wyróżniamy: 

- techniki tradycyjne, 

- rachunkowość komputerową. 

 

Jedną z technik tradycyjnych jest forma tabelaryczna. Technika ta inaczej nazywana jest “amerykanką”. Polega ona na prowadzeniu księgi głównej, która łączy w sobie dwa urządzenia księgowe : 

- dziennik, który jest przeznaczony do ewidencji poszczególnych operacji gospodarczych ujętych chronologicznie, 

- księgę główną (zbiór kont syntetycznych) służącą do dokonywania zapisów syntetycznych. 

 

FORMA TABELARYCZNA 

 

Zalety 

- techniczna dogodność księgowania i duża przejrzystość zapisów, 

- łatwość uzgodnienia zapisów na kontach syntetycznych z zapisami w urządzeniach analitycznych, 

- możliwość prostego i szybkiego znalezienia błędów, 

- ścisłe określenie powiązania między dokumentem, a zapisem w księdze głównej i w urządzeniach analitycznych oraz odwrotnie. 

 

Wady 

- ograniczona liczba kont syntetycznych, 

- bardzo ograniczona możliwość podziału pracy przy prowadzeniu dziennika i kont syntetycznych; w tym samym czasie księgę może obsługiwać tylko jedna osoba.