Ustalenie polityki rachunkowości.

2015-09-03 15:52

Każde przedsiębiorstwo, które rozpoczyna prowadzenie pełnej rachunkowości ma prawo, a nawet obowiązek ustalenia polityki rachunkowości.

Według przepisów zawartych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, jednostka gospodarcza może ustalić własną politykę rachunkowości, poprzez dobór takich narzędzi rachunkowości, które są jak najlepiej dopasowane do specyfiki jej działalności. Polega to na sporządzeniu dokumentacji, która określa przyjęte zasady rachunkowości, dotyczące:

- trwania okresu obrachunkowego,
- metod wyceny aktywów i pasywów, 
- sposobu ustalania wyniku finansowego,
- sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- systemu ochrony danych.

Możliwość dostosowania zasad rachunkowości, do specyfiki danego przedsiębiorstwa stanowi dużą zaletę pełnej rachunkowości, która to jest uznawana za najtrudniejszą formę prowadzenia rachunkowości.