Trochę o VAT

2017-08-11 10:00

Podatek VAT na paragonach oznaczany jest skrótem PTU od jego pełnej nazwy, czyli Podatek od Towarów i Usług. Jego podatnikami są przedsiębiorcy jednoosobowi oraz wszystkie rodzaje spółek.
Zwolnienie z obowiązku VAT obejmuje przedsiębiorców, których przychody za dany rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 200 000 złotych. Ze zwolnienia można jednak zrezygnować poprzez złożenie odpowiedniego zgłoszenia.

W kwestii formalnej podatek VAT regulowany jest przez sprzedawców towarów i usług. To oni wyliczają i wpłacają podatek do Urzędu Skarbowego. W rzeczywistości jest on jednak regulowany przez finalnego odbiorcę, czyli zazwyczaj konsumenta.

Cena netto to cena, która nie uwzględnia podatku VAT.
Cena brutto to cena, która zawiera doliczony VAT.

Wyróżniamy 4 podstawowe stawki VAT:
23% - podstawowa,
8% - dotyczy: cukru, kawy, cytrusów, konserw, przetworów, pasz, nawozów, waty, igieł artykułów higienicznych, sprzętu przeciwpożarowego, usług komunalnyvh, transportowych, dostawyy obiektów mieszkaniowych,
5% - dotyczy: mleka, mięsa, ryb, kasz, warzyw, zbóż, pieczywa, tłuszczy zwierzęcych, książek, map, nut, usług rolniczych, leśniczych i rybołówstwa,
0% - dotyczy: eksportu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, usług transportu międzynarodowego i usług szkoleniowych.