Terminy składania deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego!

2016-01-09 13:37

Nowy rok – nowe formalności i czynności do zrealizowania!

 

Nowy 2016 rok to nie tylko szansa na rozwój i panowanie nowych rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia swojej efektywności, to przede wszystkim szereg spraw do wypełnienia.

 

Pierwszą z nich bez wątpienia jest rozliczenie się z tytułu osiągniętego w czasie roku obrotowego dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej czy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę bądź innej umowy cywilnoprawnej.

 

W związku z tym, że przedsiębiorca w czasie całego roku podatkowego osiąga dochody z tytułu sprzedaży materiałów, wyrobów gotowych, towarów lub świadczenia usług zobligowany jest na początku kolejnego roku kalendarzowego sporządzić deklarację przedstawiającą uzyskany i wygenerowany dochód. Każdy rodzaj prowadzonej działalności przypisany jest do osobnego formularza podatkowego.

 

Oto lista deklaracji składanych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą:

 

- PIT – 28, deklaracja składana do końca stycznia roku następującego po roku obrotowym przez podatników rozliczających się na podstawie Ryczałtu od Przychodów Ewidencjonowanych oraz osób, które uzyskały dochód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

- PIT – 16Adeklaracja składana do końca stycznia roku następującego po roku obrotowym przez podatników, którzy wybrali jako formę opodatkowania swojej firmy kartę podatkową. Jest ona formularzem przedstawiającym wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej.

- PIT – 36L, deklaracja składana do końca kwietnia roku następującego po roku obrotowym przez podatników opodatkowujących swoje przychody podatkiem liniowym. Ważną informacją w czasie sporządzania tej deklaracji jest, że wyklucza ona rozliczenie się wspólnie z małżonkiem lub osoba samotnie wychowująca dziecko.

- CIT – 8, deklaracja składana do końca 3 miesiąca roku następującego po roku obrotowym przez przedsiębiorstwa/podmioty posiadające osobowość prawną.