Split payment

2017-11-17 07:48
Model podzielonej płatności z ang. split payment  polega na podzieleniu płatności na dwa rachunki bankowe. Na jeden z nich wpływa wartość netto ze sprzedaży, natomiast na drugim odkładany będzie VAT.

Mechanizm ten będzie mógł być stosowany wyłącznie podczas transakcji firma-firma. 
 
Co ważne, żadne przepisy nie określają, że urząd skarbowy będzie miał dostęp do wyżej przedstawionych rachunków, a więc nie będzie on uprawniony do dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku. 
 
Przedsiębiorcy decydujący się na skorzystanie z systemu podzielonej płatności będą mogli liczyć na szereg dodatkowych korzyści. Pierwszą z nich jest zmniejszenie kwoty zobowiązania podatkowego. Kolejne to brak solidarnej odpowiedzialności oraz brak stosowania podwyższonych odsetek za zwłokę powstałej z tytułu złożenia deklaracji podatkowej o podatku naliczonym nie mniej niż 95% tego co wynika z faktur zapłaconych z zastosowaniem split payment.