Słów kilka o kontroli podatkowej.

2016-09-22 11:42

Głównym celem kontroli podatkowej jest kontrola nad szustwami podatkowymi w postaci niezdeklarowanych dochodów lub kosztów nielegalnie odliczonych od przychodu u podmiotów podejrzewanych o uchylanie się od zobowiązań podatkowych.

Przez kogo może zostać przeprowadzona kontrola?

  • Naczelników urzędów skarbowych w zakresie CIT, PIT, VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn
  • naczelników urzędów celnych w zakresie podatku akcyzowego

  • wójta, burmistrza, starostę, marszałka województw w zakresie podatku od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatku leśnego, opłat lokalnych

Kto podlega kontroli podatkowej?

  • podatnicy
  • płatnicy
  • inkasenci
  • następcy prawni podatników, płatników, inkasentów