Skala podatkowa w 2016 roku

2016-02-26 14:57

Czy skala podatkowa w 2016 roku ulegnie zmianie? Nie. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne nadal będzie wynosić 9% podstawy wymiaru, a odliczeniu od podatku podlegać będzie 7,75% podstawy jej wymiaru. 

A co z emeryturami i rentami?

W 2016 roku zaliczka na podatek w tej kwestii przedstawia się następująco:

  • 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu – za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika przekroczył kwotę 85 528 zł.

  • 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu – za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika przekroczył kwotę 85 528 zł.

Kwota ta musi zostać zmniejszona miesięcznie o 46,34 zł oraz o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.  

Karta podatkowa - to warto wiedzieć!