Ryczałt

2016-10-18 09:29

Jedną z form prowadzenia rachunkowości jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Stanowi on jedną z najprostszych form prowadzenia rachunkowości, lecz pomimo tego nie każdy może z niej skorzystać. Aby móc się rozliczać na podstawie ryczałtu trzeba spełnić wiele wymogów i nie można prowadzić niektórych rodzajów działalności gospodarczej. Z jego stosowania wykluczeni są między innymi: aptekarze, właściciele kantorów, lombardów, sprzedawcy części samochodowych. 

Rozliczanie się na podstawie ryczałtu polega na ewidencjonowaniu przychodów z działalności gospodarczej, a następnie z wykorzystaniem stawek ryczałtowych ustalaniu wartości zobowiązania podatkowego. Taki sposób znacznie ułatwia prowadzenie rachunkowości, a jednocześnie prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Trzeba także przypomnieć, że prowadzenie księgowości w formie ryczałtu jest możliwe tylko do czasu, kiedy uprawniona do jego stosowania firma nie przekroczy limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych.