Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

2015-05-04 15:30

Ryczałt jest jedną z uproszczonych form ewidencjonowania operacji gospodarczych zaistaniałych w przedsiębiorstwie i korzystać mogą z niego osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów, które mają podobny charakter prawny.

 

Warunkiem korzystania z ryczałtu jest nieosiągnięcie dochodu wyższego niż równowartość 150 000 EURO. Po przekroczeniu tej kwoty podatnik zobowiązany jest prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów bądź Księgę Rachunkową.

 

Korzystanie z tej formy opodatkowania wyklucza możliwość uwzględniania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, czyli potocznie mówiąc KUP i stosowania odliczeń w formie ulg, darowizn i innych świadczeń.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych posiada 5 stawek:

 

  • 20 %,
  • 17 %,
  • 8,5 %,
  • 5,5 %.
  • 3 %.

Wszystkie ramy prawne zawarte są w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 20 listopada 1998 r.