Rok obrotowy

2017-04-24 10:05

Rok obrotowy obejmuje okres rozliczeniowy, składający się zazwyczaj z dwunastu miesięcy, następujących bezpośrednio po sobie. Dla wygody rok ten bardzo często pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Oczywiście rok obrotowy można zmienić. Zmiana taka musi być jednak zawarta w statucie lub umowie przedsiębiorstwa. W momencie dokonania tych przekształceń rok obrotowy musi być dłuższy niż dwanaście kolejnych miesięcy.

Dodatkowo rok obrotowy może trwać mniej lub więcej niż dwanaście miesięcy w przypadku, gdy podatnik podejmuje działalność po raz pierwszy. Bardzo istotne jest poinformowanie o zmianie Urzędu Skarbowego, gdyż niedopełnienie tego obowiązku, powoduje, iż dokonany przez nas wybór jest nieważny, a co się z tym wiąże podatnik zobowiązany jest do dokonania rozliczeń na podstawie zasad ogólnych.

Kwestia roku podatkowego jest bardzo istotna, gdyż każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do rozliczenia się z państwem wraz z jego końcem. Zaniedbanie tego obowiązku wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, które zazwyczaj przyjmują formę wysokiej grzywny. Kara taka może znacząco osłabić pozycje przedsiębiorstwa, a nawet być pierwszym krokiem ku jego upadkowi.