Rachunkowość zarządcza!

2016-04-14 17:20

Rachunkowość w firmie to głównie zadania dotyczące systemu ewidencyjnego i informacyjnego, księgowości i podatków, a także rachunkowość to inaczej język biznesu. System rachunkowości składa się z 4 głównych części:

  1. Rachunkowość zarządcza.

  2. Rachunkowość finansowa.

  3. Rachunkowość podatkowa.

  4. Rachunek kosztów.

Mając na myśli rachunkowość zarządczą określić można ją jako system gromadzenia, przetwarzania i prezentacji informacji finansowych i niefinansowych na temat firmy i jej otoczenia, którego celem jest wspomaganie menedżerów w podejmowaniu decyzji mających istotny udział w funkcjonowaniu jednostki. Nie bez przyczyny rachunkowość zarządcza nazywana jest również menedżerską.

Rachunkowość zarządczą scharakteryzować można jako PLANOWANIE, ORGANIZOWANIE, MOTYWOWANIE i KONTROLĘ. Ma ona wpływać na zachowanie kadry kierowniczej. W przeciwnym razie będzie ona przez jej odbiorców ignorowana, a skutkiem wprowadzenia systemu rachunkowości zarządczej może być wzrost kosztów zarządzania, a nie poprawa efektywności.