Rachunkowość finansowa, a zarządcza!

2016-04-22 14:32

Rachunkowość finansowa polega na przedstawieniu zasad ewidencji stosowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Rachunkowość finansowa pełni funkcję informacyjną tzn., że  dostarcza danych o wynikach finansowych i sytuacji finansowej, dowodową tzn. potwierdza wszystkie zaistniałe operacje odpowiednimi dowodami, kontrolną, sprawozdawczą oraz powierniczą związaną z ochroną nienaruszalności powierzonego kapitału.
 

                                         rachunkowosc-finansowa