Praca nakładcza

2017-08-25 09:18
Praca nakładcza wykonywana jest na podstawie umowy o pracę nakładczą. Umowy tej jednak nie podpisuje pracownik, który świadczy pracę w zakładzie pracodawcy.
 
Z pracy nakładczej korzyści czerpie zarówno pracodawca, jak i pracownik. Na pracę nakładczą najczęściej decydują się matki wychowujące dzieci oraz osoby zajmujące się niepełnosprawnymi. Chałupnik może bowiem samodzielnie wybrać miejsce wykonywania pracy, zazwyczaj jest to miejsce jego zamieszkania. 
 
Umowa o pracę nakładczą powinna zawierać rodzaj umowy, rodzaj wykonywanej pracy, termin rozpoczęcia pracy, jak również zasady wynagradzania. Co jednak ważne na umowie tej nie określa się miejsca wykonywania pracy oraz wymiaru. 
 
Umowa o pracę nakładczą może mieć charakter okresu próbnego, umowy na czas określony, nieokreślony, a także na czas wykonywania określonej pracy. 
 
Chałupnik otrzyma wynagrodzenia wyłącznie za poprawnie wykonaną pracę, jeżeli jego praca będzie wadliwa wówczas wynagrodzenie nie będzie mu przysługiwać.
 
Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia wykonawcy surowców, materiałów, narzędzi, maszyn i innych urządzeń niezbędnych do wykonywania danej pracy.