Oszustwo podatkowe

2017-11-03 09:27
Legalnym sposobem zmniejszenia wysokości opodatkowania jest optymalizacja podatkowa, jednak część przedsiębiorców stosuje nielegalne sposoby, które są karalne.


Oszustwo podatkowe to nie tylko każdorazowe wprowadzenie w błąd lub zatajenie informacji dotyczących wysokości podatku, ale także próba dokonania tych czynności. Celem oszustwa podatkowego jest uniknięcie opodatkowania lub zmniejszenie jego wysokości.


Oszustwo podatkowe to przestępstwo zaliczane do katalogu przestępstw gospodarczych. Zgodnie z Kodeksem Karnym Skarbowym oszustwem podatkowym jest: - uchylenie się od opodatkowania,

- zatajenie prawdy w oświadczeniu lub deklaracji,

- podanie nieprawdy w oświadczeniu lub deklaracji,

- wyłudzenie zwrotu podatku,

- uporczywe niewpłacanie podatku.


Podatnik, który będzie stosować nielegalne sposoby obniżenia wysokości podatku, czyli dopuści się oszustwa podatkowego podlega karze grzywny. Wysokość grzywny określona jest w Kodeksie Karnym Skarbowym. Podatnik ten odpowiada również za popełnione oszustwo zgodnie z przepisami kodeksu.