Okres przedawnienia zobowiązań podatkowych

2016-07-22 10:48

Przedawnienie to jedna z form wygasania zobowiązaniowych skutków prawnych. Jego celem jest zachowanie pewności obrotu prawnego. Wygasanie zobowiązań publicznoprawnych z powodu upływu terminu przedawnienia oznacza, że mimo niezaspokojenia wierzyciela (organu podatkowego), stosunek zobowiązaniowy przestaje istnieć na mocy prawa.  
 
Organ uwzględnia z urzędu upływ terminu przedawnienia. Przedawnienie wobec zobowiązań publicznoprawnych ma na celu gwarancję, że po upływie określonego ustawowo czasu, podatnicy nie będą narażeni na działania ze strony organów zmierzające do określenia oraz egzekwowania od nich należności podatkowych. 
 
W chwili obecnej Ordynacja podatkowa reguluje okres przedawnienia dla zobowiązań podatkowych do 5 lat. Niedawno zaproponowano zmiany w tym zakresie. Do sejmu trafił projekt nowelizacji zakładający skrócenie terminu przedawnienia do 3 lat. Ma on pomóc w zniesieniu bezterminowych kontroli, które powodują narastanie zobowiązań podatkowych. Zmiany mogą wejść w życie 1 stycznia 2017 roku.