Odwrotne obciążenie

2017-12-15 07:42

Odwrotne obciążenie stosowane jest do towarów oraz usług znajdujących się na liście, która jest jednym z załączników do ustawy o VAT. Procedura ta polega na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy dobra na nabywcę towaru lub usługi.
 

Stosowanie odwrotnego obciążenia jest możliwe gdy zarówno sprzedawca, jak i nabywca jest czynnym podatnikiem VAT, zawierana transakcja kupna i sprzedaży nie jest zwolniona z opodatkowania, a w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, wartość sprzedawanych dóbr nie przekracza 20.000 złotych.

Przedsiębiorca, który stosuje odwrotne obciążenie zobowiązany jest do przygotowania informacji podsumowujących objęte odwrotnym obciążeniem transakcje. Informację podsumowującą wraz z deklaracją okresową należy złożyć do 25 dnia, kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Informacja podsumowująca powinna zawierać dane:

  • dane podatnika, który składa deklarację - imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz NIP,
  • dane podatnika, który nabywa towary lub usługi - imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz NIP,
  • łączną wartość sprzedanych dóbr i usług.