Nowy kapitał zakładowy w spółce z o.o.

2015-07-28 16:35

Ministerstwo Finansów planuje, aby od 2016 roku wprowadzić wielką zmianę w organizacji finansowej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością polegającej na obniżeniu kapitału zakładowego do minimalnej złotówki. 

Jest to na pierwszy rzut oka bardzo dobra informacja dla udziałowców w spółce z o.o., jednak dopiero po bliższym kontakcie, dowiadujemy się istotniejszych informacji

Jedną z takich jest, że poprzez obniżenie kapitału zakładowego z 5 000 złotych do 1 złotówki, ulec zwiększeniu ma kapitał zapasowy do 50 000 złotych!

Drugą jest wprowadzenie testu wypłacalności jednostki gospodarczej, który polegać będzie m.in. na tym, że przed każdym wypłaceniem środków pieniężnych na cele korporacyjne (przykładowo dywidenda) członkowie zarządu zobowiązani będą do podjęcia uchwały w formie oświadczenia, że wypłata nie naruszy oraz nie pogorszy wypłacalności oraz stanu finansowego podmiotu.

Ustawodawca (osoba ustanawiająca obowiązujące ustawy) wprowadzając nowelizację stwierdził, że aktualna kwota 5 000 PLN nie jest wystarczająco duża na rozpoczęcie i funkcjonowanie działalności gospodarczej.