Księga Przychodów i Rozchodów.

2015-06-03 09:02

KPiR jest ostatnią i najtrudniejszą formą ewidencjonowania operacji gospodarczych w porównaniu do pozostałych uproszczonych rodzai. Podobna jest w pewnym sensie do prowadzenia Ksiąg Rachunkowych, ponieważ obie księgi wymagają systematycznego i chronologicznego księgowania zdarzeń gospodarczych. 

 

W KPiR każdy przychód i rozchód zapisuje się w odpowiedniej kolumnie, jest ich, aż 15.

 

Pierwsze 5 kolumn przeznaczone są do przedstawienia dokładnej transakcji, tzn. numer dokumentu, dzień oraz dane kontrahenta. W pozostałych 10 kolumnach księguje się uzyskany przychód lub poniesione wydatki.

 

Księgę Przychodów i Rozchodów zobowiązane są prowadzić wszystkie spółki będące osobami fizycznymi, które nie osiągnęły przychodu wyższego niż 1 200 000 EURO. 

 

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów umożliwia stosowanie wszelakich ulg i odliczeń, w tym kosztów uzyskania przychodów, a w czasie sporządzania rocznej deklaracji PIT z tytułu uzyskanego dochodu bądź poniesionej straty może odliczyć od wyniku ulgę na dzieci, wartość przekazanych darowizn, składek ZUS społecznych i wiele innych kosztów.