Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - najważniejsze informacje

2016-08-05 12:14

Już od 15 lipba 2016 roku w życie weszła klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Co koniecznie trzeba wiedzieć na temat tego przepisu. O tym w dzisiejszym poście. 

Po pierwsze - cel. Regulacja ta została wprowadzona w celu przeciwdziałania praktykom tzw. "agresywnej księgowości". Stosowanie ich daje możliwość unikania opodatkowania poprzez stosowanie pewnych konstrukcji prawnych.

Trzeba także wiedzieć o tym, kiedy klauzula będzie stosowana. Otóż ma mieć to miejsce, gdy podatnik przeprowadził tansakcję, lecz nie ma ona uzasadnienia gospodarczego, lecz osiągnięcia korzyści podatkowej. Dotyczyć to będzie korzyści, które w okresie rozliczeniowym przekraczać będą sumę 100 000 złotych. 

Trzecią ważną informacją o klauzuli jest to, kto będzie decydował o zaistnieniu nieprawidłowości. Rolę tę przypisuje sie Ministrowi Finansów. Gdy naczelnik urzędu skrabowego lub dyrektor urzędu kontroli skarbowej dostrzegą w prowadzonych postępowaniach próby unikania opodatkowania, sprawę taką przekazać będą musieli do Ministra Finansów.