Kiedy należy sporządzać sprawozdanie finansowe?

2017-05-24 10:24

W przypadku jednostek prowadzących pełną księgowość sporządzanie sprawozdania finansowego jest dokładanie regulowane terminami, w jakich należy je sporządzić, zatwierdzić oraz złożyć w odpowiednich urzędach. O tych terminach w tym poście, zapraszam do dalszego czytania.


Sprawozdanie finansowe należy sporządzić do trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, a to znaczy najczęściej do końca marca następnego roku. Po tym terminie ubiega kolejne trzy miesiące, przeznaczone na zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Po sześciu miesiącach od zakończenia roku obrotowego nadchodzi ostateczny terminie sporządzenia sprawozdania finansowego, nawet jeżeli zostało ono nie zatwierdzone. Jednak gdy zostanie zatwierdzone należy w ciągu:

- 10 dni przekazać je do Urzędu Skarbowego,

- 15 dni przekazać je do Krajowego Rejestru Sądowego i opublikować w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.


Przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego możliwe jest wykonanie w nim poprawek, w wyniku weryfikacji ksiąg rachunkowych, ale już po zatwierdzeniu nie można nic zmienić, a za błędy odpowiada organ zatwierdzający.