Karta podatkowa

2017-02-27 10:04

Karta podatkowa jest jedną z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który wybrał tę formę nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, musi natomiast odprowadzać podatek.

Płacony podatek nie jest wysoki i nie zależy od wysokości dochodów. Niestety, gdy za dany miesiąc w firmie pojawi się strata, podatek i tak musi zostać zapłacony. Forma ta jest opłacalna dla przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają wielu pracowników. Wysokość podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności, liczby pracowników oraz liczby mieszkańców w miejscowości, w której prowadzona jest firma.

Kartę podatkową mogą stosować nieliczni. Uprawnione są do tego osoby, które prowadzą działalność:
- usługową lub wytwórczo-usługową,
- gastronomiczną (jeśli nie są sprzedawane napoje, które mają powyżej 1,5% alkoholu),
- w zakresie usług rozrywkowych i transportowych (przy użyciu jednego pojazdu),
- usługową w zakresie handlu detalicznego wybranymi artykułami nieżywnościowymi,
- usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi, kwiatami oraz napojami z zawartością alkoholu poniżej 1,5%.

Podatnicy wybierający ten rodzaj opodatkowania zwolnieni są z prowadzenia ksiąg, wypłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz składania zeznań rocznych.