Firma, a przedsiębiorstwo – jednak nie to samo!

2017-02-13 11:35
Wiele osób prowadzących swoją działalność gospodarczą, nieświadomie myli dwa pojęcia, a mianowicie – firma i przedsiębiorstwo. Niestety pojęcia te w większości przypadków są błędnie rozumiane i efektem tego jest błędne ich stosowanie.

Nadszedł czas, aby rozwiać te wątpliwości... Otóż przedsiębiorstwem jest spółka, a więc jednostka gospodarcza, która stanowi prawnie, organizacyjnie, produkcyjnie i ekonomicznie wyodrębniony podmiot, w ramach którego dana osoba prowadzi działalność.

Firma jest jedynie nazwą, pod którą prowadzona jest dana działalność gospodarcza. Bez wątpienia jest to nieodzowny element każdego funkcjonującego przedsiębiorstwa. Prawo zawarte w Kodeksie Cywilnym mówi nam o tym, iż firma to imię i nazwisko osoby fizycznej, jak również nazwa osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej, która nie posiada osobowości prawnej.

Firma, a więc nazwa jednostki podlega ochronie prawnej!