Czynny żal

2018-02-23 11:46

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest rozliczanie się z podatku oraz składanie deklaracji do urzędu skarbowego. Zdarza się, że przedsiębiorca z różnych powodów spóźnia się ze złożeniem obowiązkowej deklaracji lub popełnia błąd w dokumencie. W tej sytuacji może skorzystać z instytucji czynnego żalu, by uniknąć negatywnych konsekwencji popełnionego czynu.

Czynny żal określony jest przepisami kodeksu karnego skarbowego “Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu “.

Czynny żal nie będzie skuteczny jeśli podatnik:

- został wezwany do urzędu w związku z popełnieniem czynu zabronionego, a organy podatkowe udokumentowały popełnienie przestępstwa,

- znajduje się w trakcie postępowania kontrolnego,

- w celu popełnienia przestępstwa skarbowego zorganizował grupę lub nakłaniał do tego inną osobę.