Controlling

2016-06-27 16:29

Controlling jest systemem przedsiębiorstwa, który zorientowany jest na wyniku, równocześnie łączącym procesy poszukiwania informacji, planowania i kontroli funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zadaniem controllingu jest przygotowanie kadrze kierowniczej informacji, metod oraz instrumentów, które umożliwiają podejmowanie efektywnych decyzji i realizację na różnych poziomach zarządzania, jak również koordynację i kontrolę przebiegu każdego procesu w przedsiębiorstwie. Controlling pomaga kierownictwu przedsiębiorstwa w realizacji zamierzeń długookresowych. 
 
Inaczej mówiąc controlling obejmuje: 
 
→ ustalanie celów do zrealizowania, 
→ planowanie, 
→ sterowanie w sprawach finansów i skuteczności ekonomicznej, 
→ kontrolę. 
 
Controlling jest wspierany komputerowo. Bywa także definiowany jako nowa funkcja zarządzania, a raczej międzyfunkcja łącząca w sobie elementy planowania, dyspozycji, kontroli, analizy i zasilania w informacje.  
 
Wyróżniamy między innymi: 

→ controlling strategiczny, 
→ controlling operacyjny, 
→ controlling bieżący, 
→ controlling globalny.