Co nie podlega ewidencji w KPiR?

2017-03-13 11:33

Nie wszystkie operacje gospodarcze mogą o razu zostać zaksięgowane w KPIR. Także nie wszystkie zdarzenia, jakie miały miejsce w jednostce można uznać za operacje podlegające księgowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Jakie to są zdarzenia i dlaczego nie można ich księgować? O tym dowiedzieć się będzie można tutaj! 

Ewidencji w KPiR nie podlegają następujące operacje: 

- Otrzymanie i przekazanie zaliczki, jako częściowej przedpłaty na poczet przyszłych dostaw, gdyż nie stanowi to ani przychody, ani kosztu uzyskania przychodów.
- Koszty inwestycji ponoszone w trakcie jej realizacji, gdyż jeżeli jest to środek trwały o wartości powyżej 3 500 zł, koszty jego przyjęcie będzie się ewidencjonować w formie odpisów amortyzacyjnych.
- Obrót materiałami zwrotnymi - które nie są przychodem, gdyż opakowania zwrotne wydawane są podatnikowi za kaucją, a więc nie stanowią jego własności podatnika.
- Otrzymanie jednorazowej pomocy na rozpoczęcie działalności np. z Urzędu Pracy.