Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych

2016-05-20 16:44

Jednym z głównych obowiązków przedsiębiorstwa jest bieżące ewidencjonowanie zaistniałych operacji gospodarczych w czasie prowadzonej działalności. W czasie korzystania z pełnej księgowości zrozumiałą rzeczą jest, że księgowy prowadzący wszystkie sprawy księgowe będzie miał więcej na głowie. Można, więc stwierdzić, że bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych jest podstawową regułą wykorzystywaną w czasie prowadzenia księgowości w systemie rachunkowym.

Dzięki bieżącemu wywiązywaniu się z obowiązków, jednostka może sprawnie zarządzać przychodami i kosztami. Pozwala to na szybkie zareagowanie w przypadku kłopotów finansowych. Systematyczna i chronologiczna ewidencja umożliwia przedsiębiorstwu sporządzić odpowiednią dokumentację związaną ze sprawozdaniami finansowe czy rozliczeniami.

Poszczególne operacje gospodarcze ujmowane są na konkretnych kontach z planu kont utworzonego na potrzeby podmiotu. Istnieje jeden główny podział na konta bilansowe, wynikowe oraz pozabilansowe. To jaka operacja zostanie wpisana w ewidencję zależy od przepisów księgowych. Firma nie może sama decydować o wyborze kont i jego pozycji w bilansie.