Pełna księgowość


Pełna księgowość przeznaczona jest głównie dla spółek kapitałowych, czyli spółek z o.o. i akcyjnych, ale również dla pozostałych form takich jak: 
 

  • spółka jawna
  • spółka partnerska
  • spółka cywilna
  • spółka komandytowa
  • spółka komandytowo - akcyjna
Jeżeli przychód za poprzedni rok obrotowy przekroczył kwotę  2 000 000 EURO, w przeliczeniu na złotówki. 
 
Jest to trudniejsza forma księgowania operacji gospodarczych, które zaistniały w przedsiębiorstwie. Pełną księgowość prowadzi się na zasadzie dowodów księgowych. Wszystkie operacje zapisywane muszą być systematycznie oraz chronologicznie w Księdze Handlowej.