Wyposażenie - podstawowe informacje

2018-03-09 10:40

Przedsiębiorca ponosząc wydatki związane z wyposażeniem może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich oddania do używania. Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wyposażenie to rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, do środków trwałych.

Ewidencją wyposażenia obejmuje się wyposażenie, którego wartość początkowa przekracza 1500 złotych netto, a przewidywany okres użytkowania wynosi rok. W ewidencji wyposażenia powinny znaleźć się:

- numer kolejny wpisu,

- data nabycia,

- numer faktury lub rachunku,

- nazwa wyposażenia,

- cena zakupu lub koszt wytworzenia,

- numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabyciem wyposażenia,

- data likwidacji (w tym również data sprzedaży lub darowizny),

- przyczyna likwidacji wyposażenia.

Składnik majątku, których cena nie przekracza 1500 złotych netto również stanowią wyposażenie, jednak nie ma obowiązku ich ewidencjonowania.