Ważne skróty księgowe!

2017-01-27 08:46

Czy na co dzień masz do czynienia z księgowością? Jeśli tak, to jest kilka skrótów, które koniecznie powinieneś znać! 

Zapoznaj się z nimi:
- CIT - ang. (Corporate Income Tax) podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw),
- Fa VAT - Faktura VAT,
- GUS - Główny Urząd Statystyczny,
- KH - Księga Handlowa,
- KPiR - Księga Przychodów i Rozchodów,
- MF - Ministerstwo Finansów,
- PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- PIT - ang. (Personal Income Tax) podatek od dochodów osobistych,
- PK - Polecenie księgowania,
- PT - Przekazanie środka trwałego,
- PTU - Podatek od Towarów i Usług (PTU =VAT)
- RK - Raport kasowy,
- R-k - Rachunek,
- RMUA - Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej,
- Rw - Rozchód wewnętrzny,
- US - Urząd Skarbowy,
- WB - Wyciąg bankowy,
- WNT - Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
- VAT - ang. (Value Added Tax) podatek od wartości dodanej,
- ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych.