Umowa zlecenie

2018-04-20 08:37

Umowa zlecenie to jedna z popularnych form zatrudnienia. Regulowana jest ona przez Kodeks cywilny, a jej przedmiotem najczęściej jest określona usługa. Nie ma prawnie określonej formy zawierania tej umowy jednak warto zawrzeć ją na piśmie i określić:

- strony umowy,

- datę rozpoczęcia,

- datę wygaśnięcia,

- przedmiot zlecenia,

- wysokość wynagrodzenia.

 

Elementy, które wskazują na wykonywanie pracy w ramach umowy zlecenie to:

- swoboda i samodzielność zleceniobiorców dotycząca organizowania pracy,

- brak ścisłego określenia godzin pracy,

- brak kierowania przez zleceniodawcę,

- konieczność wypłacania wynagrodzenia w wysokości przynajmniej minimalnej stawki godzinowej.

 

Umowa zlecenie jest korzystna zwłaszcza dla zleceniodawcy. W przypadku tej umowy nie obowiązują urlopy. W praktyce bardzo często osoba podpisująca umowę zlecenie wykonuje swoje obowiązki na zasadach takich, które obowiązują w przypadku umowy o pracę. W określonych przypadkach zleceniodawca zobowiązany jest do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.


 

Przeczytaj też ten wpis!