Umowa na dzień próbny w pracy! - NOWE PRZEPISY

2017-05-08 11:31

13 maja uchwalona została nowelizacja Kodeksu Pracy. Zmiany dotyczą pierwszego dnia naszej pracy - dnia próbnego - i wejść w życie mają już we wrześniu tego roku.


Obecne prawo mówi, iż umowę pracownik podpisać musi najpóźniej w pierwszym dniu jego pracy. Stanowi to niestety źródło wielu oszustw! Kiedy bowiem nadchodzi kontrola, a kontroler pyta o pracowników, którzy pracują bez umowy, pracodawca sprytnie odpowiada, że jest to ich pierwszy, próbny dzień w pracy, więc nie podpisano jeszcze umowy. Omijanie przepisów w ten sposób jest bardzo częste, dlatego od września 2016 roku Kodeks Pracy ulegnie zmianie. Nowelizacja mówi, że pisemną umowę o pracę lub pisemne potwierdzenie ustaleń dotyczących zawarcia umowy o pracę, pracownik będzie musiał otrzymać przed dopuszczeniem go do czynności będących przedmiotem pracy. Pozwoli to uniknąć wielu oszustw oraz zapobiec wykorzystywaniu pracowników.


W przypadku złamania powyższych przepisów, kara wynosić będzie od 1 tys do 30 tys. złotych.