Techniki księgowości

2017-01-13 09:07

Zapisy w księgach rachunkowych prowadzone są w dwóch formach: 

1) Ręcznej:
- Forma tabelaryczna, polegająca na prowadzeniu księgi dziennik-główna, która łączy dwa instrumenty księgowe, to jest dziennik, który przeznaczony jest do ewidencjonowania operacji chronologicznych oraz zbiór kont syntetycznych, gdzie dokonywane są zapisy sumaryczne.
- Forma przebitkowa, której celem jest zastąpienie zwartych kart księgowych luźnymi kartami kontowymi, z których składają się kartoteki.
- Forma rejestrowa, obejmująca ewidencję zakupu i sprzedaży. 

2) Komputerowej:
- Przetwarzanie danych księgowych, obejmujące gospodarkę magazynową, płace, koszty itd.
- Przetwarzanie danych rachunkowości, obejmuje całość prac rejestracyjnych, rachunek kosztów i rachunkowość.

Aktualnie dąży się do zautomatyzowania księgowości, toteż odchodzi się od ręcznej formy jej prowadzenia.

Zaciekawił Cię nasz wpis? Zapraszamy zatem do wpisu na temat controllingu.