Rachunkowość podatkowa

2016-05-05 14:05

Rachunkowość podatkowa zajmuje się ewidencją gospodarczą, która wynika z uregulowań prawa podatkowego i jego wpływu na księgi prowadzone zgodnie z prawem bilansowym. Dotyczy w szczególności sposobów określania, kalkulacji i rozliczania podatków pośrednich i bezpośrednich, a także ujęciem różnic jakie powstały między prawem podatkowym, a bilansowym. Rachunkowość podatkowa postrzegana jest również jako sposób prowadzenia księgowości, w tym przypadku uproszczonych form.

Podmiotem rachunkowości podatkowej są podatnicy, czyli osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, które ze względu na niewielki rozmiar nie stają się z mocy prawa bilansowego podmiotami rachunkowości finansowej.

Rachunkowość podatkowa ma za zadanie także gromadzić potrzebne informacje mające na celu ustalenie dochodów i obciążeń podatkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podatnicy swoje zadłużenia regulują w Urzędzie Skarbowym.