Rachunek kosztów

2016-05-27 11:33

Rachunek kosztów jest narzędziem do gromadzenia informacji na temat procesów gospodarczych takich jak, zaopatrzenie, produkcja, zbycie, zarządzanie w celu uzyskania informacji na temat ponoszonych kosztów i ustalenia wyniku finansowego, a także w celu prawidłowego prowadzenia działalności finansowej przedsiębiorstwa.

Przedmiotem rachunku kosztów są zawsze koszty prowadzenia działalności. Podmiotem rachunku kosztów jest natomiast jednostka gospodarcza prowadząca działalność.

Rachunek kosztów, jako jeden z najważniejszych części systemu ewidencyjnego rachunkowości, jest wykorzystywany zarówno na potrzeby zewnętrzne przedsiębiorstwa, jak i na jego potrzeby wewnętrzne. Dlatego stanowi wspólną część rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej.

Istnieje kilka metod rachunku kosztów:

  • rachunek kosztów pełnych,
  • rachunek kosztów zmiennych,
  • rachunek kosztów docelowych,
  • rachunek kosztów działań.

Ważne jest, aby rachunek kosztów był dopasowany do potrzeb i warunków danej jednostki. Do warunków ogólnych zalicza się wiarygodność, jednokrotność przedstawianych danych, kompletność oraz dobra organizacja pracy.