Karta Podatkowa

2015-03-25 12:22

Karta podatkowa jest najprostszą z pozostałych form opodatkowania swoich dochodów. Nie wymaga szczególnej znajomości przepisów. Wymaga jedynie wpłacania comiesięcznej kwoty, która nie zależy od obrotów.

 

Karta podatkowa zależy jednak od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, ilości zatrudnianych pracowników, siedziby firmy oraz w przypadku firm oferujących usługi parkingowe – od ilości miejsc parkingowych. Należny podatek ustalany jest przez Urząd Skarbowy i zawsze (o ile przedsiębiorstwo nie zatrudniło nowych pracowników, zmieniło rodzaj działalności lub przeniosło siedzibę w inną miejscowość) jest taki sam.

 

Wiele przedsiębiorców korzysta właśnie z tej formy ze względu na znikome trudności. Jednakże nie pozwala ona na odliczenia kosztów uzyskania przychodów i różnorodnych ulg od naliczonego podatku.

 

Podmioty gospodarcze, które wybrały kartę podatkową nie są zobligowane do składania zeznania rocznego PIT, do ich zadań należy jedynie złożenie druku PIT 16 – A.

 

Jeżeli masz jakieś pytania - napisz. Postaram się na nie odpowiedzieć wyczerpująco.