JPK, a czynny żal

2018-03-23 09:37

W Kodeksie Karnym Skarbowym zostało określone, iż sprawca czynu zabronionego, który w odpowiednim czasie zawiadomi o tym fakcie organ powołany do ścigania, ujawniając wówczas okoliczności oraz osoby trzecie uczestniczące w owym czynie nie podlega karze za przestępstwo skarbowe. Wówczas zastosowanie znajduje tzw. czynny żal.

UWAGA!

W przypadku plików wysyłanych w ramach JPK, które wysyłane są na żądanie organu podatkowego drogą elektroniczną, nie istnieje możliwość skorzystania z opcji czynnego żalu. Jest to spowodowane tym, iż organ podatkowy od razu posiada informacje, że plik od danego przedsiębiorcy nie został przesłany, więc nie ma możliwości, aby go wcześniej o tym powiadomić. Z czynnego żalu można skorzystać jedynie w sytuacji, kiedy nie wyślemy JPK_VAT, aczkolwiek nawet to należy wraz z czynnym żalem przesłać jeszcze zanim organ wezwie do sprostowania przyczyn nie złożenia JPK_VAT.

W sytuacji, kiedy nie ma możliwości zastosowanie czynnego żalu, wówczas istnieje szansa na złożenie tzw. wniosku o niekaranie, w którym powinny zostać zawarte informacje takie, jak:
- określenie, iż jest to „wniosek o niekaranie”,
- nazwa firmy,
- numer NIP,
- adresat pisma,
- informacja, iż wnosi się o nie nakładanie kary grzywny,
- informacja dlaczego plik JPK nie zostać przesłany w terminie,
- podpis osoby uprawnionej.