Formy prowadzenia księgowości

2018-01-23 12:48

Księgowość może być prowadzona w dwóch formach:

 

  1. Uproszczona księgowość.
  2. Pełna księgowość.

W tym wpisie wytłumaczę istotę uproszczonej księgowości.
Uproszczona księgowość przeznaczona jest głównie dla małych firm, w których roczny przychód nie przekroczył 2 000 000 EURO, w przeliczeniu na złotówki.  Z tej formy mają prawo korzystać osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych a także spółki partnerskie.
 

 

Uproszczona księgowość może występować tylko w trzech formach:
 

  • Karta Podatkowa, gdzie podatek ustalany jest na cały rok z góry przez naczelnika urzedu skarbowego. Jego wysokośc zależy m.in. od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnianych pracowników oraz liczby mieszkańców, miesjcowości, w której prowadzona jest działalność.
  • Ryczałt od Przychodów Ewidencjonowanych, gdzie podatek płacony jest w określonej dla danego rodzaju działalności stawce. Wysokośc podatku zależy jedynie od osiąganych przychodów.
  • Księga Przychodów i Rozchodów, gdzie wysokośc podatku obliczana jest w danej stawce i zależy od dochodów czyli przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania.
     

Głównie podmioty mające możliwość korzystania z uproszczonej księgowości – decydują się na nią. Dlaczego? To proste – niższe koszty utrzymania oraz mniej skomplikowany system księgowania swoich operacji gospodarczych. Jednakże nie zawsze wybór tańszej i łatwiejeszej formy jest korzystniejsze dla przedsiębiorstwa. Jeżeli firma prowadzi szeroką obsługę klientów i współpracuje z wieloma kontrahentami, mimo niskich przychodów warto zdecydować się na trudniejszą ewidencję, ze względu na dokładność zapisu i systematyczność. Przedsiębiorca na bieżąco kontroluje przepływy pienieżne i przeprowadzone operacje gospodarcze.