Definicja akredytywy

2018-07-04 08:25

Akredytywa to nic innego, jak jedna z form prowadzenia rozliczeń bezgotówkowych, która może zostać wykorzystana zarówno w przypadku rozliczeń krajowych, jak i zagranicznych. Jednak w praktyce najczęściej jest ona wykorzystywana w sytuacji, kiedy transakcja jest zagrożona ryzykiem.

Akredytywa stanowi pisemne zobowiązanie banku, którego Klientem jest osoba kupująca dane towary lub usługi, do wypłacenia sprzedającemu kwoty pieniężnej o określonej wysokości, określonym terminie, jak również zgodnie z pozostałymi warunkami akredytywy.

Stronami akredytywy są:
- kupujący jako zleceniodawca akredytywy,
- sprzedający jako beneficjent akredytywy,
- bank zleceniodawcy, który otwiera akredytywę,
- bank beneficjenta, który informuje beneficjenta o otwarciu akredytywy.

Akredytywa dzieli się ze względu na:
- charakter zobowiązania banku kupującego (odwołalna, nieodwołalna, gotówkowa, dyskontowa, akceptacyjna, gwarancyjna),
- uprawnienia sprzedającego (przenośna, nieprzenośna),
- rolę banku sprzedającego (potwierdzona, awizowana, negocjacyjna),
- kwestie techniczno-finansowe (pokryta z dołu, pokryta z góry, rembursowa),
- okoliczności (list kredytowy, odnawialna, zabezpieczająca, zaliczkowa, typu back-to-pack).