Co to jest zdolność kredytowa?

2017-12-29 09:35
KONIECZNIE ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ GŁÓWNĄ !
 
Zdolność kredytowa jest zdolnością danej jednostki do spłaty kredytu łącznie z odsetkami z nim związanymi oraz wszystkimi innymi opłatami. Od jej oceny zależy czy osoba otrzyma kredyt, czy też nie. Im wyższa ocena tym lepiej. Należy podkreślić, że każdy bank ma inne zasady obliczania zdolności kredytowej stąd też odmowa w jednym banku nie świadczy o tym, iż w innym również nie otrzymamy pożyczki.
 
Podczas ustalania zdolności kredytowej banki szczególną uwagę zwracają na zarobki osoby, która ubiega się o kredyt. Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest stabilność zatrudnienia, gdyż pozwala określić na jak długi okres pożyczka może zostać udzielona. 
Dla banków bardzo ważna jest także kwestia kosztów utrzymania, jednak instytucje te ustalają je na różne sposoby. Brane pod uwagę jest tutaj minimum socjalne, czyli kwota która przypada na jedną osobę w rodzinie oraz koszty utrzymania nieruchomości, które w znacznej mierze uzależnione są od położenia oraz metrażu. 
 
Ustalając zdolność kredytową banki biorą również pod uwagę inne zobowiązania przedsiębiorcy oraz terminowość ich spłaty.