Całoroczne zawieszenie działalności gospodarczej, a PIT

2018-01-12 07:46
Przepisy o swobodzie gospodarczej jasno określają, że przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na maksymalnie 24 miesiące. 
 
Osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczają się na następujących formularzach:
1. PIT-36 - zasady ogólne,
2. PIT-36L - podatek liniowy,
3. PIT-28 - ryczałt ewidencjonowany,
4. PIT-16A - karta podatkowa. 
Osoby, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej zwolnieni są z wpłacania w ciągu roku podatkowego miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, wpłacania w ciągu roku kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy oraz wpłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy. W ustawie nie ma adnotacji dotyczącej braku obowiązku składania zeznania rocznego za okres, w którym działalność została zawieszona. Zawieszenie działalności, nawet jeżeli objęło ono cały rok nie skutkuje zwolnieniem z obowiązku złożenia zeznania rocznego w urzędzie skarbowym.